FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/31/2024 - 08:13 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
निराजन मा वि आत्मनिर्भर कोष कार्यविधि संचालन, २०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 16:00 PDF icon निराजन मा वि आत्मनिर्भर कोष कार्यविधि संचालन २०८०.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 15:59 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०८०.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सम्झौता मापदण्ड ८०/८१ 05/29/2024 - 15:57 PDF icon करार कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सम्झौता मापदण्ड.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको नगर प्रहरी संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 15:56 PDF icon नगर प्रहरी संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०८०.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको परीक्षामा खटिने कर्मचारी सेवा सुविधा मापदण्ड, २०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 13:57 PDF icon परीक्षामा खटिने कर्मचारी सेवा सुविधा मापदण्ड २०८०.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको सामुदायिक शिक्षक अनुदान कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 13:50 PDF icon सामुदायिक शिक्षक अनुदान कार्यविधि, २०८०.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 13:37 PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिकहरुको फिल्ड सुविधा कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 13:35 PDF icon प्राविधिक फिल्ड सुविधा कार्यविधि २०८०.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको सामुदायिक शिक्षक अनुदान कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 05/29/2024 - 13:31 PDF icon सामुदायिक शिक्षक अनुदान कार्यविधि, २०८०.pdf

Pages