FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको मिति २०८०/१०/०१ देखि मिति २०८०/१२/३० सम्मको स्वत प्रकाशन विवरण ८०/८१ 04/24/2024 - 12:17 PDF icon स्वत प्रकाशन २०८०-०७-०१.pdf
नगर प्रहरी पदको लागि पाठ्यक्रम ८०/८१ 01/19/2024 - 20:18 PDF icon नगर प्रहरी जवान पदको पाठ्यक्रम.pdf, PDF icon नगर प्रहरी हवल्दार पदको पाठ्यक्रम.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विचको करार सम्झौता ८०/८१ 01/10/2024 - 13:44 PDF icon कार्य सम्पादन करार.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता १० वर्षे योजना ७९/८० 01/05/2024 - 10:47 PDF icon WASH Plan Report_Siddha Kumakh RM, Salyan.pdf
सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाह २०८० ७९/८० 07/10/2023 - 14:12 PDF icon सार्वजनिक सेवा सिद्धकुमाख.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली प्रतिवेदन, २०७८ ७८/७९ 01/10/2022 - 13:41 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण कार्यप्रणाली प्रतिवेदन.pdf
विषयगत शाखाले गर्नुपर्ने कामको विवरण ७७/७८ 07/09/2021 - 14:19 PDF icon कार्यविवरण शाखागत.pdf